BRONZEN beeld voor “FEDEME” – School voor gehandicapte kinderen in Kameroen – 2012

Bron:  Gemeentenieuws 29 augustus 2012

 

Symboliek beeld: verbondenheid tussen mensen, hout als levensbron, als beschutting en bescherming. De sokkel symboliseert een deel van de aarde, waarop wij met elkaar leven. Geïnspireerd door ZWO – project FEDEME / AFRIKA.

Dit beeld wordt geschonken door Atelier de Jutteakker aan de ZWO-commissie Oost Betuwe en komt ten goede aan het ZWO-project 2011-2012 “FEDEME” en de school “Le Cameleon” in Kameroen.

Bronzen beeld FEDEME.Het beeld staat symbool voor de verbondenheid tussen mensen hier en in Kameroen en geeft beschutting en bescherming

Beeld voor goede doel- School “Le Cameleon”in Kameroen- Afrika.

Er vindt een verkoop plaats van deelnamebewijzen loting (10 Euro per stuk) tijdens de zomerexpositie in Protestantse Kerk Gendt .

Op 26 augustus 2012 vindt de trekking plaats en komt de opbrengst van dit beeld (rechtstreeks via Kerk in Actie) ten goede aan “FEDEME” en haar school “Le Cameleon” in Kameroen. Voor meer info kunt U gebruik maken van het contactformulier.

Rita Oostendorp, ZWO-commissielid,  maakte voor dit doel een bronzen beeld “FEDEME” en heeft de opbrengst hiervan via KIA geschonken aan de school in Kameroen.

Het beeld staat symbool voor de verbondenheid tussen mensen hier en in Kameroen en drukt  "beschutting, saamhorigheid en bescherming" uit.